Revitalizace domů

Význam slova revitalizace si můžeme volně vyložit jako oživení či obnovení a z toho plynoucí prodloužení životnosti.
Naše společnost Vám nabízí provedení kompletní revitalizace bytových a panelových domů. Součástí revitalizace budov je výměna oken, lodžiových či balkonových okenních sestav, vchodových dveří, zateplení obvodového pláště a sanace lodžií s výměnou zábradlí. Dále rekonstrukce výtahů, společných prostor, zdravotní instalace, zemní práce kolem domu s odvodněním a okapovým chodníčkem.
Revitalizace Vašeho domu by ve spolupráci s námi mohla probíhat následovně:

  • provedeme technické zhodnocení budovy
  • navrhneme rozsah rekonstrukce
  • vypracujeme harmonogram průběhu prací
  • předstoupíme před shromáždění vlastníků a provedeme prezentaci
  • vyřídíme dotace
  • připravíme projektovou dokumentaci, energetický audit, statické posouzení
  • vyřídíme potřebná povolení k realizaci zakázky
  • zakázku zrealizujeme


Základem celého úspěchu je provést dílo v co největším rozsahu a kvalitě tak, aby výsledný efekt byl co největší.
Výsledkem takovéto revitalizace je samozřejmě citelná úspora výdajů za teplo – nezávislí energetičtí auditoři uvádí u některých staveb úsporu 50 – 60 %. Ano, zdá se to až neuvěřitelné a chápeme, že to může být bráno jako reklamní chyták, ale i my sami máme praxí ověřené informace o citelné úspoře na topení v jednotlivých bytových jednotkách v návaznosti na revitalizaci domu. Vždyť kdo z vás by mohl říci, že nezapnul topení do poloviny prosince a přesto nemrznul, tak jak to tvrdí naši zákazníci?

Společnost D-PRODUKT, s.r.o., jakožto generální dodavatel staveb, zajišťuje odborné posouzení objektu, zaměření a veškeré práce spojené s realizací díla, počínaje uzavřením smlouvy o dílo, přes organizaci stavby, správného načasování jednotlivých etap díla tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám, přes odbornou kontrolu na stavbě, až po zdárné předání díla investorovi. Tímto způsobem jsme schopni maximálně eliminovat časovou náročnost stavby a nutné omezení jednotlivých vlastníků bytových jednotek.

Naše společnost má veškeré kvalifikační předpoklady pro splnění realizace díla i pro splnění podmínek pro čerpání nejrůznějších dotačních titulů.

BYDLETE LÉPE, BYDLETE V TEPLE

D-PRODUKT, s.r.o.

Hlavní sídlo společnosti

Slunečná 374
354 91 Lázně Kynžvar

Vzorková prodejna Velká Hleďsebe

Slunečná 374
354 91 Lázně Kynžvar

Vzorková prodejna Plzeň

Malická 10
Plzeň – Roudná

Skip to content