D-Produkt, s.r.o. ®

PLASTOVÁ OKNA • ZATEPLOVÁNÍ BUDOVSkla

Tepelně izolační sklo

sklo schéma

Naše společnost používá k zasklení oken vysoce hodnotné izolační dvojsklo nové generace splňující vysoké požadavky kladené na účinnou tepelnou izolaci.

Únik tepla okny představuje u většiny domů největší část z celkového úniku energie. Míru ztráty tepla, tedy tepelné propustnosti materiálu, vyjadřuje koeficient prostupu tepla U(k). Čím nižší je jeho hodnota, tím větší je tepelná izolace.

Starší izolační skla dosahovala hodnot U = 2,9 W/(m2K), dnešní standard se pohybuje v rozmezí 1,1 až 1,4 W/(m2K). Tato hodnota se již blíží hodnotě, jakou má 30 cm silná zeď. Naše okna jsou standardně zasklena izolačními skly s tepelným odporem 1,1 W/(m2K).

Nízkých hodnot součinitele “U“ je dosahováno používáním skel, na jejichž povrch je naneseno několik vrstev oxidů vzácných kovů. Vrstva způsobuje odraz tepelného záření zpět do místnosti. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností se vnitřní prostor dvojskla plní plynem s nízkou tepelnou vodivostí - argonem nebo kryptonem.

Výhody tepelně izolačního dvojskla

  • Snížení tvorby kondenzátu na vnitřní straně skla v zimních měsících.
  • Propouští o polovinu méně UV záření do interiéru ve srovnání se standardními skly a tím brání blednutí barev interiéru.
  • Omezuje přehřívání interiéru v létě ve srovnání se standardními skly.

Bezpečnostní sklo

sklo bezpečnostní

Bezpečnostním sklem rozumíme sklo zajišťující pasivní nebo aktivní bezpečnost:

  • Pasivní bezpečnost znamená ochranu člověka před zraněním způsobeným vlastním sklem.
  • Aktivní bezpečnost je schopnost skla ochránit člověka nebo jeho majetek před napadením resp. poškození případně krádeží.

Sklo tvrzené - ESG

Tvrzené sklo je sklo, které má díky svému speciálnímu tepelnému zpracování zvýšenou odolnost proti prasknutí. Pokud k prasknutí přece jen dojde, rozpadne se sklo na malé tupé úlomky, které nemohou způsobit zranění.

Použití: sportovní haly, školy, celoskleněné dveře, prosklené stěny.

Sklo laminované - VSG, CONNEX

sklo laminované

Laminované sklo se vyrábí plošným spojením dvou nebo více tabulí čirého skla s jednou nebo více vrstvami polyvinylbutyralové fólie, která se vyznačuje vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Dojde-li u těchto skel k rozbití, ulpí střepy na fólii, čímž se sníží nebo zcela vyloučí riziko zranění osob.

Další vlastnosti: absorpce zvuku, používá se tedy i v případech zvýšených nároků na akustickou ochranu, redukce UV záření prostupujícího do místností

Použití: v případech zvýšeného nebezpečí rozbití skla s možností úrazu; pro zasklení otvorů budov v případech, kdy je třeba chránit majetek před vloupáním; konstrukcí rastrových plášťů budov, interiérových stěn, přepážek s požadavkem pasivní bezpečnosti.

Zvukově izolační sklo

Vzrůstajícím problémem zejména v městských aglomeracích a v blízkosti dopravních koridorů se stává stále vyšší zatížení lidského organismu hlukem. Tzv. hlukový smog je společně se znečištěním vzduchu hlavním faktorem ovlivňujícím kvalitu životního prostředí, a proto je ochrana před nadměrným hlukem stále aktuálnější. Účinnou obranu proti hluku jak administrativních, tak i bytových prostor představuje speciálně konstruované izolační sklo pro zvukovou izolaci.

Spektrum hluku se skládá z širokého rozsahu frekvencí, které mají různou intenzitu v závislosti na zdroji hluku. Akustické vlastnosti izolačních skel se posuzují podle hodnoty indexu zvukové neprůzvučnosti Rw v jednotkách dB a určují izolační schopnost proti šířícímu se zvuku.

Protože funkce vyjadřující závislost vnímání hluku v místnosti na absolutní hodnotě intenzity hluku je logaritmická, zlepšení zvukové neprůzvučnosti i pouze o malou hodnotu má velký význam pro subjektivní pocit výrazného snížení hluku. Snížení hladiny hluku v místnosti o 5 dB vnímá člověk jako snížení o celou čtvrtinu.

Zvukově izolační dvojskla INTERM ACOUSTIC dosahují špičkových parametrů za použití následujících prostředků:

  • Asymetrická tloušťka skleněných tabulí.
  • Dutina mezi skly vyplněná těžkým plynem (hexafluorid síry).
  • Rozšířená dutina mezi skly.
  • Použití vrstveného skla VSG. Tato skla mohou zároveň sloužit jako bezpečnostní zasklení.
  • Použití vrstveného skla nalévaného speciální pryskyřicí (GH).

Doporučené hodnoty zvukové izolace

Poloha Doporučená nejvyšší úroveň hluku Doporučená hodnota zvukové izolace okna Spánek dB
Centrum města cca 70dB 43dB 25-30
37dB 30-35
25dB 35-50
Průmyslová oblast nad 70dB 47dB 25-30
43dB 30-35
30dB 35-50

Speciální skla, která chrání před slunečním zářením

Tato skla zabraňují přehřívání interiéru, zároveň v různé míře podle typu skla omezují i průchod světla do interiéru.

Stupeň propustnosti solární energie je vyjádřen hodnotou koeficientu propustnosti celkové energie g. Je udávaný v procentech z celkového množství záření a skládá se z přímé transmise energie přes sklo a sekundárního výdeje tepla absorbovaného sklem směrem dovnitř. Čím vyšší je tedy hodnota g, tím vyšší je prohřívání interiéru.

Protisluneční skla mohou samozřejmě plnit i další funkce v kombinaci se skly bezpečnostními, tepelně izolačními, akustickými. Stupeň reflexe je vyjádřen parametry reflexe solární a reflexe viditelné části spektra.

Izolační dvojskla s meziskelními příčkami HELIMA

Představa o vzhledu výplně oken nebo dveří může vyústit v požadavek optického rozdělení příčkami.

Moderní technologie umožňuje umístit příčku mezi skleněné tabule vytvářející izolační dvojsklo. Díky tomu je možné okna snadno čistit a mřížky jsou chráněny před korozí. Příčky Helima nabízejí značnou škálu barevných odstínů od bílé přes odstíny hnědé až po imitaci dřeva. Dodávají se ve čtyřech šířkách a to 8mm, 18mm, 26mm a 45mm.

Příčky lze použít jak do plastových, tak do dřevěných rámů. Další možností je použití zdánlivých příček, které se nalepují na povrch skla a jejichž použití je v případech, kdy je třeba úplně zachovat vzhled okna rozděleného skutečnými příčkami (Duplex).

Ornamentní sklo

Ornamentní sklo je ploché sklo jednostranně popř. oboustranně vzorované. Oba typy mohou být vyráběny v provedení čirém, bronzovém, některé typy i v matovaném provedení.

Ornamentní izolační dvojsklo je sestaveno z tabule litého válcovaného skla, jehož jedna strana je opatřena vzorem. Jako další tabule ve složení izolačního dvojskla může být použito kterékoliv ploché sklo.

nahoru

zpět na hlavní stránku produktů


novinky

23.03.2012 - ONLINE SLEDOVÁNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Bylo spuštěno online sledování solárního systému v Čechovské ulici v Příbrami.
Aktuální data o výkonu a teplotách celého systému naleznete zde:

http://tapps.barxenergy.cz/Pb/

a aktuální přehled o počasí na střeše tohoto domu naleznete zde:

http://cechovska111.pb.cz/status.html

20.02.2012 - Plošná inzerce v Chebském a Plzeňském Deníku

Dnešním dnem zahájila naše společnost reklamní inzerční kampaň v regionálních denících Chebska a Plzeňska.

zobrazit všechny novinky

poptávka

Vaši poptávku zašlete zde


copyright © D-Produkt, s.r.o. webdesign Vendys graphics