x Výměna oken a vyzdívka meziokenních vložek v MŠ Vora,Mariánské Lázně,2006

detail obrázku