D-Produkt, s.r.o. ®

PLASTOVÁ OKNA • ZATEPLOVÁNÍ BUDOVSkokanem roku v Energetické lize je SVJ Šmolíkova 901-903

Jedním ze společenství vlastníků, která by při úsporách energiemi mohla být ostatním příkladem, je SVJ Šmolíkova 901-903. O tom, Jak toho společenství dosáhlo, jsem si povídala s Marií Novotnou, členkou zdejšího výboru.

Podle tabulky Energetická liga I.RTN bylo vaše SVJ označeno jako skokan roku, tedy subjekt, který nejvíce poskočil na žebříčku těch, kdo mají nejlepší ukazatele z hlediska energetických úspor. Jak jste takových úspor dosáhli?

Vezmu to možná trochu zeširoka. S úsporami jsme začali v roce 2005, kdy jsme si nechali namontovat hlavice na topení, a tím motivovali bydlící k úsporám. Od roku 2006 do roku 2008 jsme postupně měnili okna v bytech a ve společných prostorách. V roce 2009 jsme ještě vyměnili vstupní dveře.

V roce 2009 jsme pak dali požadavek SBD POKROK, aby pro nás udělalo výběrové řízení na rekonstrukci lodžií, které byly v havarijním stavu, a na rekonstrukci podest u vstupních dveří, kudy nám zatékalo do domu. Na výběrové řízení se ale nikdo nepřihlásil. Proto jsme začali uvažovat o celkové rekonstrukci a zateplení s použitím finančního úvěru. Dostali jsme tip na dodavatele, který prováděl rekonstrukci v Praze-Řepích. Kontaktovali jsme ho a jejich zástupce jsme pozvali na shromáždění vlastníků. Měl již od nás všechny potřebné podklady a jeho prezentace byla tak přesvědčivá, že shromáždění odsouhlasilo celkovou rekonstrukci i úvěr ve výši 8,6 milionu korun.

Využili jste pro celkovou rekonstrukci státní program Zelená úsporám?

Firma D PRODUKT jako vítěz výběrového řízení začala s rekonstrukcí v červnu roku 2010 a už za půl roku, v prosinci, jsme měli zatepleno. Zateploval se obvodový plášť, střecha a zasklívaly se i lodžie. Provedli jsme také výměnu radiátorů za deskové. Celková rekonstrukce stála 10,232 milionu korun. Úvěr jsme vyčerpali v plné výši a v prosinci roku 2011 jsme dostali zpět částku 2,866 milionu korun od Státního fondu životního prostředí, z prostředků státního programu Zelená úsporám. Odpověď na vaši otázku tedy zní: ano, využili jsme možností, které státní dotační program tehdy nabízel.

Svým podrobným popisem chci říci, že všechna opatření, která jsme provedli, vedla k velkým úsporám energií - hlavně částek za topení. Také úpravou vzduchotechniky - namontováním hlavic Lomanco - jsme ušetřili na elektrické energii. Do té doby jsme museli odvětrávat vždycky celou stoupačku, protože motory byly umístěny na střeše a pokaždé, když někdo z bytu zapnul větrání, začal pracovat silný motor a spotřeba elektrické energie byla mnohem vyšší. Při rekonstrukci jsme změnili i způsob osvětlení chodeb - teď se na chodbách rozsvěcuje při vstupu a světla se postupně zhasínají.

Čí je to zásluha, resp. kdo je u vás tím, kdo sleduje možnosti šetření a prosazuje je na vašich schůzích?

Úspory na shromáždění prosazoval předchozí předseda výboru a současný výbor v tom pokračuje.

Samozřejmě nejsou vždy všichni stejného názoru, ale naše SVJ bylo v podstatě při projednávání jednotlivých investic jednotné. Současné úspory všechny určitě přesvědčily, že se rozhodli správně.

S jakými potížemi jste se při realizaci opatření museli potýkat?

Rekonstrukce byla náročná hlavně na čas výboru při vyplňování různých povolení a všech podkladů pro státní program Zelená úsporám. Výbor ale také musel spolupracovat s hlavním dodavatelem například při výběru barev, fasády nebo lodžií. Zúčastňoval se všech kontrolních dnů. Vytvořili jsme proto stavební komisi, která výboru se vším pomáhala. Musím říci, že spolupráce s pracovníky firmy D PRODUKT a s jejím majitelem byla výborná a že celkový vzhled domu je hlavně jejich zásluha.

Co byste vzkázali ostatním SVJ?

Doporučovala bych na schůze vždy přizvat odborníky, kteří problematice rozumějí. Majitelé mají možnost se na všechno zeptat a nechat si případné nejasnosti vysvětlit. Nám to určité pomohlo.

Děkuji za rozhovor. Alena Čechová

nahoru

zpět na hlavní stránku


novinky

23.03.2012 - ONLINE SLEDOVÁNÍ SOLÁRNÍHO SYSTÉMU

Bylo spuštěno online sledování solárního systému v Čechovské ulici v Příbrami.
Aktuální data o výkonu a teplotách celého systému naleznete zde:

http://tapps.barxenergy.cz/Pb/

a aktuální přehled o počasí na střeše tohoto domu naleznete zde:

http://cechovska111.pb.cz/status.html

20.02.2012 - Plošná inzerce v Chebském a Plzeňském Deníku

Dnešním dnem zahájila naše společnost reklamní inzerční kampaň v regionálních denících Chebska a Plzeňska.

zobrazit všechny novinky

poptávka

Vaši poptávku zašlete zde


copyright © D-Produkt, s.r.o. webdesign Vendys graphics